Oprema i rad

Dijagram tijeka rada osoblja

oprema_img8
oprema_img7
oprema_img6
oprema_img4
oprema_img3
oprema_img2
oprema_img1
oprema_img9

Oprema

pcap7
pcap6
pcap5
pcap4
pcap3
pcap1
pcap2
pcap8